www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASAktualności

     Nasza firma wzięła aktywny udział w kolejnej edycji Targów „WIRTOTECHNOLOGIA”, które pretendują do czołowej polskiej imprezy wystawienniczo - targowej dla branż CAD / CAM / CAE, a także Rapid Prototyping / Rapid Tooling.
Jak słusznie twierdzą Organizatorzy Targów „WIRTOTECHNOLOGIA”: „(...) są one znakomitą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z projektantami, konstruktorami, technologami, inżynierami, wymiany poglądów i doświadczeń jak również szansą poznania najnowszych trendów branżowych”.

Na naszym stoisku prezentowaliśmy najnowsze rozwiązania wprowadzone do systemów:

I. CADENAS PARTsolutions:

Oprogramowanie komputerowe CADENAS PARTsolutions jest największą na świecie biblioteką CAD części standardowych, tj. modeli wyrobów znormalizowanych oraz modeli gotowych wyrobów, produkowanych przez czołowych dostawców.

OPIS NOWOŚCI W OFERCIE:
  • zwiększenie zasobów oprogramowania (kolejny przyrost liczby zbiorów modeli wyrobów wg norm krajowych / międzynarodowych oraz zbiorów modeli wyrobów oferowanych przez konkretnych producentów),
  • wprowadzenie do ww. zasobów oprogramowania modeli wyrobów oferowanych przez kolejnych polskich producentów (np. FCPK Bytów - rys. 1), a także modeli części standardowych wg PN, rozszerzony zakres wymiany danych z systemami CAD (geometria, dane kontaktowe producenta, nr katalogowy, rodzaj materiału, itd.).

Rys. 1 Interface Użytkownika systemu PARTsolutions podczas wprowadzania
do systemu CAD wybranej konfiguracji korpusu formy wtryskowej ( model wyrobu FCPK Bytów ).


II. Autodesk Moldflow:

Oprogramowanie komputerowe AUTODESK MOLDFLOW, to czołowe światowe rozwiązanie służące do symulacji MES wtrysku polimerów.

OPIS NOWOŚCI W OFERCIE:
  • radykalna obniżenie cen oprogramowania, od chwili oferowania MOLDFLOW przez nowego właściciela,
  • kontynuacja procesu dodawania do bazy materiałowej MOLDFLOW tworzyw oferowanych przez polskich producentów,
  • zwiększenie możliwości obliczeniowych oprogramowania,
  • nowe konfiguracje rozwiązań MOLDFLOW,
  • elastyczne sposoby licencjonowania software'u.

Rys. 2 Postprocesor systemu Autodesk Moldflow Adviser Advanced.

Dodatkowo, przedstawiciele naszej firmy wzięli czynny udział w seminariach, mających miejsce w ramach VII Forum Inżynierskiego ProCAx (rozpoczęło się ono od panelu dyskusyjnego „Technologie CAx, a potrzeby innowacyjnej gospodarki”).

Wzięliśmy udział w następujących seminariach VII Forum ProCAx:

a) Budzyński A., Warneński M.: „CADENAS PARTsolutions - biblioteka normaliów CAD jako skuteczna platforma pomiędzy producentami części standardowych, a ich użytkownikami”,
Rys. 3 Prezentacja TOP-TECH nt. najnowszych rozwiązań CADENAS.

b) Bachan M, Budzyński A.: „Optymalizacja procesu wtryskiwania polimerów z wykorzystaniem oprogramowanie Autodesk Moldflow”.
Rys. 4 Prezentacja TOP-TECH nt. najnowszych możliwości obliczeniowych systemów Moldflow.

Naturalnie, głównym obszarem naszych działań podczas Targów „WIRTOTECHNOLOGIA” była praca na stoisku, spotkania z istniejącymi oraz potencjalnymi Klientami, a także prezentowanie oferowanego przez nas oprogramowania wszystkim chętnym zwiedzającym.
Rys. 5 Stoisko naszej firmy podczas Targów WIRTOTECHNOLOGIA 2009.


Zapytani przez Organizatorów Targów o nasze wrażenia, odpowiedzieliśmy:

„Nasz udział w targach Wirtotechnologia '09 uważamy za wyjątkowo udany. Z radością obserwowaliśmy, iż impreza ta zgromadziła wielu ciekawych Wystawców i jednocześnie przyciągnęła sporo autentycznie zainteresowanych Zwiedzających. Udało nam się otrzymać dużo oficjalnych zapytań ofertowych dotyczących oferowanych przez nas programów komputerowych: CADENAS PARTsolutions (największa na świecie baza normaliów CAD), Autodesk Moldflow (systemu MES do symulacji wtrysku polimerów) oraz co szczególnie ważne - z Targów powróciliśmy z wieloma oficjalnymi zamówieniami na oferowane przez nas rozwiązania. Dlatego też, uważam udział naszej firmy w Targach Wirtotechnologia '09 za powód do dużego zadowolenia.”
Dr inż. Adam Budzyński
Dyrektor Techniczny „TOP-TECH”     © Copyright 2007 - 2023 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.