www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASAktualności

          Polski Komitet Normalizacyjny, realizując misję szerzenia wiedzy o normalizacji, kontynuuje organizowanie seminariów informacyjno-promocyjnych, adresowanych do kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych normalizacją. W roku 2009, seminaria PKN organizowane są pod hasłem „System dobrowolnej normalizacji - narzędziem dla przedsiębiorcy”. Seminaria mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy o działalności normalizacyjnej na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

W ramach współpracy PKN oraz „TOP-TECH”, przedstawiciele naszej firmy wzięli czynny udział w jednym z seminariów PKN, mającym miejsce w Łodzi, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej - Łódź, dnia 2009.04.15.

Nasze wystąpienie nosiło nazwę „Normalizacja, a sukces firmy - praktyczne przykłady”. Konspekty wystąpienia zawierał następujące elementy:
 • O firmie CADENAS (ok. 20 lat działań na rzecz normalizacji w branży CAD).
 • Stosowanie normaliów w branży CAD:
  • potrzeba stosowania „standard parts”,
  • przegląd dotychczasowych rozwiązań dla „standard parts”.
 • Omówienie rozwiązań softwarowych CADENAS PARTsolutions (przełom w zakresie stosowania normaliów podczas prac CAD).
 • NORMALIZACJA prowadzi do SUKCESU, czyli przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania tych rozwiązań:
  • korzyści dla Konstruktorów / Użytkowników CAD,
  • korzyści dla Instytucji Normalizacyjnych oraz Producentów części i zespołów znormalizowanych,
  • korzyści dla CADENAS i Partnerów.
 • Demonstracja zastosowania PARTsolutions (CAD Database na miarę XXI wieku).
 • Podsumowanie.
Szczegółowo przedstawiliśmy aspekty stosowania oprogramowania CADENAS PARTsolutions. Dzięki współpracy PKN i „TOP-TECH”, w skład zasobów ww. bazy normaliów CAD wchodzi rozbudowany zbiór modeli wyrobów opisanych przez Polskie Normy (rys. 1, 2, 3).


Rys. 1 Podglądy 3D wybranych modeli obiektów wg PN możliwych do pobrania
z bazy PARTsolutions do posiadanego systemu CAD.Rys. 2 Interface Użytkownika PARTsolutions podczas definiowania wartości parametrów
modelu wyrobu wg PN, (np. rozmiaru gwintu, długości części nagwintowanej oraz rodzaju
łba w modelu 3D/2D śruby) przed jego zaimportowaniem do wybranego systemu CAD.Rys. 3 Praca w module „Geometrical Search” umożliwia szybkie znalezienie poszukiwanego
modelu części znormalizowanej, jak również porównywanie różnych modeli normaliów.


Dzięki współpracy „TOP-TECH” i PKN oraz w wyniku wdrażania na rynku systemu CADENAS PARTsolutions:
 • Użytkownicy PARTsolutions otrzymują do dyspozycji poprawne modele CAD obiektów konstrukcyjnych wg PN (np. śrub, wkrętów, nakrętek, etc),
 • Konstruktorzy otrzymują modele CAD wysokiej jakości, w formacie stosowanego systemu CAD – dzięki temu oszczędności czasu pracy są znaczące,
 • Polski Komitet Normalizacyjny w dodatkowy sposób popularyzuje normalizację,
 • CADENAS & „TOP-TECH” zwiększają liczbę Klientów, a także rozwijają zasoby bazy normaliów CAD PARTsolutions.


Rys. 4 Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie seminarium:
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr inż. Tomasz Schweitzer (pierwszy od prawej),
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, dr inż. Witold Wojciech Gerlicz (pierwszy od lewej),
Delegacja „TOP-TECH” dr inż. Adam Budzyński (drugi od lewej)
oraz Techn. Maciej Warneński (drugi od prawej).
     © Copyright 2007 - 2024 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.