www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASAktualności

          Dnia 20 stycznia 2009 podpisano Umowę pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), a „TOP-TECH” Działalność Naukowo-Badawcza Sp. z o. o. Umowa ta została podpisana w siedzibie firmy „TOP-TECH” w Bydgoszczy.

Przedmiotem Umowy jest strona prawna procesu rozbudowy zasobów oprogramowania CADENAS PARTsolutions o modele CAD wyrobów opisanych przez Polskie Normy (PN).

Na podstawie ww. porozumienia (m.in.):
 • PKN udziela „TOP-TECH” licencji na wykorzystanie PN do rozbudowy oprogramowania CADENAS PARTsolutions,

 • „TOP-TECH” rozbudowuje system PARTsolutions o modele CAD wyrobów opisanych przez PN; należą do nich m.in.
  • śruby wg PN (rys. 1),
  • wkręty wg PN,
  • podkładki wg PN,
  • nakrętki wg PN,
  • inne (wg PN) ...
  Rys. 1 Model 3D (góra) oraz 2D (dół) wybranej śruby opisanej przez odpowiednią Polską Normę.
  ( PN-EN ISO 14584:2004 )

 • PKN upoważnia „TOP-TECH” do używania logo PKN (rys. 2) i logotypu PKN (rys. 3) oraz „Znaku Zgodności z Polską Normą” - PN (rys. 4).


Rys. 2 Logo PKN.


Rys. 2 Logotyp PKN.


Rys. 2 Nowy znak zgodności z Polską Normą.

W imieniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Umowę podpisał Prezes PKN Dr inż. Tomasz Schweitzer, natomiast w imieniu „TOP-TECH”, Prezes Dr inż. Halina Ferens-Budzyńska (rys. 5).


Rys. 5 Przedstawiciele Władz PKN oraz „TOP-TECH” w dniu podpisania Umowy.
Od lewej: Dyrektor Wydziału Prawnego, Kadr i Płac PKN, Mec. Maciej Piela,
Prezes „TOP-TECH”, Dr inż. Halina Ferens-Budzyńska,
Prezes PKN, Dr inż. Tomasz Schweitzer,
Dyrektor Techniczny „TOP-TECH”, Dr inż. Adam Budzyński.

Porozumienie to oznacza poważne ułatwienie prac inżynierskich polskich inżynierów CAD. Znaczna ich część regularnie stosuje w swych projektach modele 3D/2D wyrobów opisanych przez Polskie Normy, czego wręcz sztandarowym przykładem są modele części złącznych oraz profili kształtowych wg PN. Dzięki temu porozumieniu, stosowanie modeli CAD obiektów opisanych przez PN, stało się prostsze niż kiedykolwiek.

Co więcej, dzięki wykorzystaniu uniwersalnej platformy PARTsolutions, modele CAD obiektów opisanych przez PN mogą zostać wykorzystane przez polskich inżynierów niezależnie od posiadanego systemu CAD.     © Copyright 2007 - 2024 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.