www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASAktualności

          W dniach 10-11 lutego 2009 przedstawiciele „TOP-TECH” wzięli udział w 10. „Industry Forum”, zorganizowanym w Augsburgu przez producenta PARTsolutions, PARTserver, PARTcommunity i eCATALOG, firmę CADENAS GmbH.

„TOP-TECH” był jedynym Partnerem CADENAS z Europy Środkowo-Wschodniej, zaproszonym do udziału w jubileuszowej, dziesiątej konferencji „Industry Forum”.

Podczas konferencji, przedstawiono największe wdrożenia rozwiązań CADENAS w światowym przemyśle, dzięki którym:
  • zoptymalizowano proces wprowadzania modeli 3D/2D części standardowych do dokumentacji konstrukcyjnej,
  • zunifikowano szereg standardów konstrukcyjnych w różnorodnych oddziałach dużych korporacji,
  • ułatwiono wymianę danych inżynierskich pomiędzy producentami części standardowych, a ich użytkownikami (tzw. „Supplier to OEM chain”),
  • w rozbudowanych strukturach CAD / PDM / ERP uporządkowano proces zarządzania danymi dotyczącymi wyrobów znormalizowanych.
Do grona prelegentów, opisujących udane wdrożenia rozwiązań CADENAS, należeli przedstawiciele takich firm, jak:
  • AIRBUS,
  • BOEING,
  • BOSCH,
  • PHILIPS,
  • MISUMI,
  • WAGO.


Rys. 1. Wystąpienie inauguracyjne Prezesa CADENAS GmbH, Juergen'a Heimbach'a.Rys. 2. Przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań CADENAS w Philips.


Na szczególną uwagę zasługuje premiera PARTsolutions v9, mająca miejsce właśnie podczas 10. Industry Forum. Nowości najnowszej edycji tego wyjątkowo udanego software, będącego przełomowym rozwiązaniem służącym do dostarczania modeli normaliów w procesie CAD, zostaną przedstawione w osobnym opracowaniu.Rys. 3. Delegacja „TOP-TECH” w sali PARTsolutions v9 WORKSHOP.Rys. 4. Obrady i prezentacje INDUSTRY FORUM miały miejsce w czterech salach, z których każda była wypełniona po brzegi.     © Copyright 2007 - 2024 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.